Mis on tervise coaching ehk mida teeb health coach?

Kui sind ajab segadusse, mis vahe on toitumisnõustajal, mentoril, terapeudil, eluviisitreeneril, tervisearengutreeneril, life coachil ja tervise coachil, siis sa ei ole ilmselt ainus.

Isegi, kui oled enam-vähem aru saanud, mis vahe neil erinevatel spetsialistidel võiks olla, võid ikka sattuda mõne coachi juurde, kes pakub sulle hoopis mentor teenust ja see ei tee kuidagi lihtsamaks seda teenuste eristuvust. 

Loodan selle artikliga pakkuda rohkem selgust, kuidas tegelikult eristada, millise spetsialisti juurde millal pöörduda ja aidata sul eristada, kas saad temalt seda, mida tegelikult võiksid oodata. 

 

Kes üldse on tervisearengutreener?

Kuigi ma kasutan artiklis sõnu tervise coaching ja health coach, siis iseennast kutsun ma tervisearengutreeneriks. See ei ole pelgalt sõnade mäng vaid läbimõeldud valik.

Esiteks eelistan ma eesti keelt ja teiseks on sõna “treening” minu jaoks väga asjakohane. 

Coachingu protsessi käigus me treenimegi oma aju (alateadvust) teisiti mõtlema, treenime end oma keha paremini kuulama ja treenime keha, et ta saaks meid paremini toetada. 


See treening on tegelikult protsess, mis keskendub sellele, et klient jõuaks oma soovitud eesmärgini võimalikult efektiivselt ja samas, et see protsess aitaks luua muutusi nii, et need jääksid ka püsima

Sarnaselt juhtimiscoachidele, kes aitavad klientidel paremaid juhtimisotsuseid teha, et jõuda efektiivsemalt tulemusteni, toetab tervisearengutreener oma kliente nende tervise eesmärkide saavutamisel.


Eesmärgini liikumisel võime muuta nii toitumis- kui liikumisharjumusi, tegeleda stressijuhtimisega, muuta mõttemustreid, parandada unekvaliteeti jne. See, millega täpsemalt tegeletakse, sõltub kliendist, tema hetkeolukorrast ja vajadustest.


Kuid oluline on mõista, et tervisearengutreener läheneb alati eesmärgile holistiliselt (terviklikult). Sest inimene on tervik.
Me ei saa lahutada keha meelest ja keskenduda vaid üksnes füüsilisele, vaimsele või spirituaalsele poolele, kui eesmärgi poole liigume.


Toon näite – kui sul on depressioonile kalduvus, siis võib sind sama palju toetada liikumine, uni, toitumine, vaimse tervisega tegelemine, kui ka ühenduse taastamine iseenda ja teistega. 


Tervisearengutreeneriga koostöös sead sa näiteks endale eesmärgi, et tahad end koostöö lõpus tunda õnneliku, rahuliku ning motiveerituna. Koostöös hakkategi te sinna poole liikuma – s
amm-sammu haaval ja kaasates protsessi abivahendeid toitumisest kuni mõttemustrite muutumiseni välja. 

 

Kokkuvõttes aitavad tervisearengutreenerid laias pildis kahe asjaga – ühelt poolt ennetada haigusi ja teisalt toetades visiooni, kus saame 85. aastaselt koos salsat tantsida või Pärnu rannas lohesurfata (või mis iganes on sinu unistus).

Millal ma vajan terapeuti ja millal coach’i?  

Terapeudid ja coach’id erinevad nii oma koolituse, eesmärkide kui ka lähenemisviiside poolest. Lihtsustatult öeldes on terapeudid kvalifitseeritud spetsialistid, kes aitavad inimestel toime tulla minevikust pärinevate probleemidega, traumadega ja vaimse tervise probleemidega.

 

Coach’id seevastu keskenduvad tulevikule ja aitavad inimestel saavutada nende isiklikke ja professionaalseid eesmärke ehk pakuvad tuge, motivatsiooni ja tegevuskavasid eesmärkide saavutamiseks. 


Tervisetreener muidugi arvestab ka mineviku traumade ja vaimset tervist puudutavate sündmustega, sest need mõjutavad tugevalt tänast tervislikku seisundit, mõtte-ja käitumismustreid. Kuid tervisearengutreener ei lähe sellesse traumeerivasse olukorda tagasi. Pigem toetab võimalustega, mis aitavad sinu tausta arvestades soovitud elu ja/või tervise poole edasi liikuda


Kui tuua paralleel autohooldusega, siis terapeudid tegelevad mootori parandamisega, kui see on katki.
Coach aga aitab käivitada mootorile lisavõimsust, et see sõidaks sujuvamalt ja kiiremini.

Mida oodata nõustajalt ja mida coachi‘lt?  

Nõustajad keskenduvad sageli konkreetsetele probleemidele või väljakutsetele ja pakuvad nõu ning juhiseid nende lahendamiseks. Nad võivad olla spetsialiseerunud kindlatele valdkondadele, nagu toitumine, karjäär või isiklikud suhted. 

 

Coach’id seevastu keskenduvad rohkem inimese üldisele arengule ja eesmärkide saavutamisele, pakkudes struktureeritud toetust ja vastutust. 

Kui nt toitumisnõustaja võib anda kliendile toitumiskava, mida jälgida (ehk tema nõuannete kohase viisi toimida), siis coach aitab kliendil mõista, kuidas ta saab ise teha oma keha toetavamaid valikuid. 

 

Tervisetreener erineb tavacoachist (nt juhtimiscoachist) selle poolest, et ta jagab samuti infot ja soovitusi (selleks, et klient oskaks teha tervist silmas pidades teadlikumaid valikud), kuid lõplik otsus, kuidas edasi toimida ja mida teha, tuleb coachingus alati kliendilt.

Mis vahe on mentoril ja coach’il?

Mentorlus ja coaching on mõlemad arengut toetavad suhted, kuid nende lähenemine ja fookus erinevad. Mentor on tavaliselt keegi, kes jagab oma kogemusi ja teadmisi, et juhendada ja toetada teist isikut, sageli konkreetses valdkonnas või ametialaselt.

Mentorlus põhineb mentorite isiklikel kogemustel ja nende õppetundidel. Coaching seevastu on rohkem keskendunud kliendi enda potentsiaali arendamisele, aidates neil mõista oma tugevusi, väljakutseid ja võimalusi. Coach ei pruugi alati jagada isiklikke kogemusi, vaid kasutab küsimisi, väljakutseid ja tehnikaid, et aidata inimestel endal leida oma tee ja lahendused.

Mis üldse on minu kui tervisearengutreeneri jaoks tervis?

Tervis on väga lai mõiste ja igaüks tõlgendab seda kindlasti omamoodi. Jagan pelgalt seda, millena mina tervist näen.

Sinu tervist võib mõjutada see, et teed tööd, mida sa ei naudi.

Või see, kui su elus on mõni suhe, mis tekitab sinus ebamugavust, pinget ja võtab sinult energiat.

Tervis ei ole vaid toitumine, stressimaandus, liikumine ning hea uni. 

Ehk tervis on tegelikult kõikehõlmav. Ning neid asju, mis meie tervist mõjutavad ja millele keskenduda võib olla ülevoolavalt palju. 

Minu roll on aidata leida ülesse need kõige kriitilisemad kohad, mis vajavad esmalt tähelepanu ja kus ma näen, et sünniks suurim muutus. Ning tihti on mu rolliks ka aidata näha, millised sümptomid viitavad sellele, et su keha vajab sinu tuge. 

Kuidas näeb välja minu tööprotsess coachingu klientidega?

  • Klient täidab ära põhjaliku teaduspõhise terviseankeedi, kus kaardistame tema tänased sümptomid, elustiili, toitumise, kui ka varasemad olulised sündmused tema elus, mis mõjutasid tema füüsilist ja vaimset tervist. Miks? Sest vastused peituvad pisidetailides ja ilma tervikpildita on raske juurpõhjuseni jõuda.
  • Kui mulle tundub sümptomite järgi, et on hea teha teatud vereproovid (nt testimaks, kas rauatase on korras või mis seisus on kilpnääre vms.), siis suunan ma kliendi arsti juurde analüüse tegema. 
  • Esimesel kohtumisel paneme me paika meie koos veedetud aja pika-ajalise eesmärgi: mismoodi klient soovib end koostöö lõpus tunda, mis tulemust ta soovib näha. 
  • Kohtume tavaliselt iga kahe nädala tagant
  • Iga kohtumise lõpus paneme paika lühi-ajalise eesmärgi, mida klient järgnevate nädalata jooksul fookusesse võtab
  • Olenevalt kohtumisest ja sellest, mis parasjagu on kliendi elus oluline, kasutame erinevaid tööriistu ja coachingu protsessi, et jõuda lähemale vastusteni, mis aitaks klienti tema teekonnal efektiivsemalt edasi. 
  • Kohtumiste vahepeal saab klient mulle kirjutada või saata häälsõnumi, kui tal on mõni küsimus või lihtsalt miski, mida minuga jagada soovib. 

Miks ma ei usu ühekordsetesse coachingu kohtumistesse?

Muutused ei sünni üleöö ja kiireid lahendusi tervises paraku ei ole. 
Ühe kohtumise käigus võib klient küll jõuda suure taipamiseni, kuid selleks, et muutused oleksid järjepidevad (ehk progress jätkuks ka koostöö väliselt), on vaja terviklikum ja pikema-ajalisem koostöö. 

Kes minuni tavaliselt jõuavad?

Minu klientide hulgas on peamiselt naised, kes soovivad rohkem energiat ja kes soovivad suuremat enesekindlust oma kehas (kehaga rahulolu, sh vähendada kaalu ja tunda end kehas kergemana). Klientide hulgas on ka naisi, kel on seedeprobleeme või kel on hormonaalne tasakaal paigast.

Peamiselt oskan kirjeldada oma kliente aga märksõnaga: imelised!

Imelised naised, sest nad on otsustanud, et nad tahavad end maksimaalselt toetada ja iseend oma kehas maksimaalselt hästi tunda ja on valmis võtma vastutuse oma tervise eest. 

Leia endale OMA spetsialist. Igas mõttes. 

Kuigi suurim ekspert, kes sind toetada saab, oled sa ise, siis aeg-ajalt on meil kõigil vaja tuge. Ka coachidel, terapeutidel ja mentroritel on oma coachid, mentorid ja terapeudid. Me ei näe kõiki oma pimekülgi, ei oska alati minna üksi vajalikesse sügavustesse ega end sealt välja aidata ning tihtipeale on üksi keerulisem ome väljakutseid teisest perspektiivist vaadelda. 

Kui sa otsustad liikuda efektiivsemalt edasi mõne spetsialisti toega, siis mõtle läbi, kes sind täpsemalt millega aidata saaks. Võimalik, et soovid liikuda paralleelselt edasi erinevate oma ala spetsialistidega. 

Kuid kõige olulisem on otsida ülesse see OMA inimene. See, kellega sul on hea klapp. 

Kelle puhul su intuitsioon ütleb kõvahäälselt: JAH.

Terapeudil ja terapeudil on vahe. Sama ka coachidega. Kõik eksperdid on ju tegelikult inimesed. Kõigil inimestel on oma väärtused ja tõekspidamised ning oma stiil.

Otsi, kuni jõuad inimes(te)ni, kellega sa tunned end hästi, mugavalt ja toetatult. 

Scroll to Top